HomeAdverteerdersTip de redactieColofon Nieuwsbrief ontvangen
Inschrijven Flessenpost uit Alkmaar
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Alkmaar. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link

Deel

advertentie

450 jaar Alkmaar ontzet: wat vinden we er nog van terug?

Een interview met Christi Klinkert en Nancy de Jong

450 jaar Alkmaar ontzet: wat vinden we er nog van terug?

“Wat we denken dat we vieren is in de loop der jaren steeds veranderd”
Waarom is het belangrijk dat we weten wat er 450 jaar geleden in Alkmaar gebeurde? “Omdat het ontzet nog steeds elk jaar gevierd wordt,” zegt Christi Klinkert, conservator van Stedelijk Museum Alkmaar. “En wat we precies vieren, of wat we denken dat we vieren, is in de loop der jaren steeds veranderd. Zo was er een periode dat het vooral een protestants feestje was…” Samen met archeologen Peter Bitter en Nancy de Jong en monumentenadviseur Anne Pauptit van team Erfgoed filosofeert ze over 450 jaar Alkmaar Ontzet en wat we daar vandaag de dag nog van kunnen merken.

450 jaar Alkmaar Ontzet Geinterviewden (Anne Pauptit, Christi Klinkert, Nancy de Jong en Peter Bitter) voor schilderij. Foto: Rob VerhageStedelijk Museum Alkmaar heeft een vaste expositie over het beleg. Hier zie je de geinterviewden Anne Pauptit, Christi Klinkert, Nancy de Jong en Peter

Nancy: “Het ontzet was destijds natuurlijk wel een protestantse overwinning…”

Christi: “Ik vraag me wel eens af of katholieken daar nog een gevoel bij hebben. In de tijd van de verzuiling zeker wel, maar ook nu nog? Dat wordt trouwens onderzocht hè, door Bertus Bakker van Historische Vereniging Alkmaar. “

Nancy: “Ja, want het verhaal heeft ook een donker kantje. Door de keuze voor het protestantisme als officieel geloof, mochten de katholieken daarna niet meer openlijk hun geloof belijden. De nonnen moesten vluchten en hun gebouwen werden gesloopt.”

Christi: “De jaarlijkse viering in Alkmaar is een soort AZ – Real Madrid hè? We proberen het verhaal in het museum wel genuanceerd uit te leggen. Er is een vaste expositie over de Victorie. En op de dag dat Alkmaars Ontzet gevierd wordt is het museum altijd gratis geopend, mét extra activiteiten. Er zijn heel veel mensen die daarop afkomen omdat ze willen weten wat is er toen echt is gebeurd.”

Eerder dan Leiden
Nancy: “Nog een goede reden om meer te weten over toen: Iedereen kent het Leids Ontzet maar in Alkmaar waren we een jaar eerder.”

Christi: “Ja, en om die reden mag ik dit jaar in Leiden hun variant op de Ontzetrede houden. Dat is op de zondag voor 3 oktober, de dag van het Leids Ontzet.”

Anne: “Maar is Alkmaars Ontzet inmiddels niet een algemeen bevrijdingsfeest geworden?”

Nancy: “Het is hier tegenwoordig vooral een kinderfeest met een optocht en activiteiten van de scouting en ’s avonds gaan de volwassenen de kroeg in. Maar ik denk dat weinig mensen weten wat nou de essentie is van het ontzet.”

Christi: “Ik zie die jaarlijkse viering wel als haakje om te ontdekken hoe het nou zat met die Tachtigjarige Oorlog.”

Wat kunnen we er in Alkmaar nog van zien?
Anne: “Het bolwerk, het huis met de kogel…”

Nancy: “…die natuurlijk niet echt daar is ingeslagen…”

Anne: “…de gedenkstenen op de Paardenmarkt en Victorientje natuurlijk!”

Christi: “En de Grote Kerk die van dit alles getuige was. De Waag was destijds het Heilige Geest Gasthuis en is naar aanleiding van het beleg verbouwd tot waag. Maar ook in het Stadhuis heeft van alles plaatsgevonden. Denk aan al die vergaderingen over de vraag ‘Gaan we nou voor de geuzen of voor de Spanjaarden?’ De klokken van de Grote Kerk moeten vaak geluid zijn in die tijd, als er weer alarm geslagen moest worden.”

Nancy: “Bij de opgraving aan de Wageweg in 2006 hebben we letterlijk de kogelgaten en de kogels gevonden. Een fragment van zo’n kogel is nu in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. In de grote ladenkast in het Alkmaarse laadje.”

Christi: “En ook in Stedelijk Museum Alkmaar zijn kanonskogels en geschut uit die tijd te zien.”

Nancy: “Eigenlijk ligt die hele omgevallen muur nog altijd in de gracht, hè.”

Peter: “Er is na het beleg voorlangs, aan de buitenkant, een nieuwe muur neergezet. Dat stuk muur bij de Wageweg, daar staat op dat het uit de tijd van het beleg was, maar het was in feite een nieuw muurtje als reparatie na de Spaanse beschieting. En omdat er zoveel puin lag, werd hij aan de buitenkant langs de oude muur geplaatst. De echte muur ligt daar nog onder de vluchtheuvel. Toen dit stuk muur gevonden werd, is de weg daar aangepast. Maar eigenlijk had ik de originele muur ook nog wel zichtbaar willen maken.”

Dat is wel gebeurd met het massagraf op de Paardenmarkt…
Peter: “Ja, inderdaad. Daar zijn in 2010 de resten gevonden van negen burgers en van 22 jongemannen. Dat waren de geuzensoldaten die van buiten de stad kwamen. Ondanks hun jonge leeftijd hadden ze al versleten wervels, waarschijnlijk van het zware werk. Deze vondst komt aardig overeen met het dagboek van de Alkmaarse bestuurder Nanning van Foreest, waarin hij het verhaal vertelt over de grote bestorming en de man-tegen-man gevechten.”

Nancy: “En we hebben natuurlijk Brecht hè, in het Huis van Hilde in Castricum.”
(Brecht is de reconstructie van een vrouw die is omgekomen in 1573 tijdens het beleg. De reconstructie is gemaakt op basis van een skelet dat gevonden is op de Paardenmarkt. Brecht is onderdeel van de vaste expositie in Huis van Hilde, red.)

Peter: “Er doen natuurlijk wilde verhalen de ronde over vrouwen die met zwaarden liepen te zwaaien. De vraag is wat daarvan waar was, want probeer zo’n zwaard maar eens op te tillen… Toch hebben vrouwen toen zeker geholpen aan de frontlinie. Met het aanreiken van olie bijvoorbeeld…”

Nancy: “En pek gooien over de vijand…”

Peter: “Ja, en hoepels insmeren met pek, om ze vervolgens in brand te steken en om de hals van zo’n Spanjaard te gooien.”

Nancy: “Simone van der Vlugt beschrijft dat heel levendig in haar boek over deze periode, dat ook deze maand verschijnt. ‘Van Alkmaar de victorie’ klinkt natuurlijk mooi. Het was dan ook echt wel een overwinning dóór Alkmaarders. Dat ze toen met zijn allen die stad verdedigd hebben, is toch ook wel weer een mooi idee.”

Peter: “Ja, want op dat moment was het meer Holland tegen de Spanjaarden dan de protestanten tegen de katholieken.”

Oorlogsschade
Anne: “Er was trouwens weinig oorlogsschade, toch?”

Peter: “Nou, er zijn naderhand toch best veel vergoedingen uitgekeerd voor beschadigingen aan huizen. Voornamelijk aan de noordoostkant van de stad, bij de Friesepoort en de Rode toren.”

Nancy: “En vergeet ook niet de gebouwen buiten de stad die gesloopt zijn zodat Spanjaarden zich er niet in konden verschansen. De ruïnekerk in Bergen bijvoorbeeld, het leprozenhuis, Slot Egmond, of wat daar nog van over was, en de abdij. Er wordt altijd gezegd dat de resten van die gebouwen zijn gebruikt voor versteviging van de wallen…”

Christi: “Ja, klopt dat verhaal nou eigenlijk wel?”

Nancy: “In elk geval is het niet gebruikt in het opgaande werk, er zijn geen muren van gemaakt. Maar het kan best als puinlaag gebruikt zijn ter versteviging… Een jaar daarvoor, in 1572 is het Clarissenklooster aan de Wognumsebuurt al gesloopt. Toen zijn ook al die nonnen gevlucht.”

Christi: “Ja, dat was direct nadat Alkmaar de kant van Willem van Oranje had gekozen en het protestantisme de enige toegestane godsdienst werd in de stad. Maar in feite herinnert de hele structuur van de stad toch nog aan de periode van het beleg?”

Peter: “Ja, tweederde van de vesting is aangelegd vlak voor het beleg. Dat was nog helemaal niet klaar toen de Spanjaarden kwamen.”

Adriaen Anthonisz
Anne: “En die vestingbouwer, Adriaen Anthonisz, had zo’n succes dat-ie daar voor de rest van zijn leven werk aan overhield. Er staat natuurlijk niet voor niets een beeld van hem in Overstad.”
(Adriaen Anthonisz van Alcmaer was naast landmeter wiskundige en burgemeester van Alkmaar ook vestingbouwkundige, red.)

Peter: “In april 1572 waren ze nog aan het kijken hoe de bolwerken moesten worden aangepakt. Het eerste schetsontwerp van Cabeljau werd afgekeurd en vervolgens is dus Adriaen Anthoniszoon ingeschakeld. Toen ging het opeens ongelooflijk snel. Ik denk dat de Spanjaarden raar hebben opgekeken. Zijn concept was namelijk heel eenvoudig. De wallen werden niet bekleed met zware muren…”

Christi: “…maar met aarde, dat absorbeerde de kogels.”

Peter: “Dan moest je er alleen nog wel een onderstukje langs maken,”

Nancy: “Een soort pad, om te voorkomen dat het water de wallen zou afkalven. Waar we het nu over hebben, is in feite alles van het bolwerk waar je nu nog overheen kunt wandelen. Dat is allemaal vlak voor het beleg gedaan. Wat er bijzonder aan was, dat waren de bastions. Die stukjes wal die hier en daar uitsteken als een soort pijlpunt. Als je daarop stond kon je naar links en rechts langs de muur schieten. Dat is makkelijker en effectiever dan van bovenaf recht naar beneden.”

Peter: “Het was een techniek die in Italië was ontwikkeld, waarmee je de vijand van de zijkant kon beschieten. De puntige vorm van de bastions was zo uitgemeten dat je bij het beschieten van de gracht tussen twee bastions ook langs het volgende bastion vuurde zonder dat bastion te raken.”

Christi: “…en daarmee je collega in plaats van de vijand.” Peter: “Arme soldaten, waar ze alles steeds op uitprobeerden.”

Razendsnelle ontwikkeling
Anne: “Ook wel heerlijk om te bedenken hoe ze zich na de victorie nog een eeuw lang hebben gekoesterd in het succes. Al die tijd hebben ze de vesting dapper onderhouden. Alsof dat jaren later, met de toen razendsnelle ontwikkelingen van de militaire technieken nog steeds had gewerkt..”

Christi: “Nee, die ontwikkelingen stonden niet stil. De giettechnieken werden verbeterd, er kwamen sterkere kanonnen en kogels… En als het geschut sterker wordt, dan moeten de muren ook beter verstevigd worden.”

Jullie weten er veel van…
Christi: “Ja, ik ben zo pacifistisch als het maar kan, maar die oorlogstechnieken zijn heel interessant. Ik ben gepromoveerd op de prenten die destijds gemaakt zijn over de belegeringen in de Tachtigjarige Oorlog. Die zijn dus niet gemaakt in opdracht van de Staten Generaal. Het waren in feite nieuwsprenten die gemaakt werden door de nieuwsbrengers van die tijd. De Staten waren er ook lang niet altijd blij mee.

Maar om even terug te komen op het bouwen van die vesting. Dat is natuurlijk wel veel werk geweest. Daar zullen ze een hoop aannemers voor hebben ingeschakeld.”

Peter: “En ook de mensen uit de dorpen zijn opgeroepen om te helpen. Kijk maar eens naar de hoogte van de molen van Piet. De grond van de wallen en de bastions is allemaal door mensen uit de gracht geschept.”

Anne: “Daar zijn nog wel rekeningen van terug te vinden. Dan lees je bijvoorbeeld over het aantal zodenspitters dat aan het werk werd gezet. Het vraagt ook om technische kennis, want je moet er wel even over nadenken hoe je die plaggen dan opbrengt.”

Judith Flapper

Activiteiten jubileumjaar
Ook zin om terug te gaan in de tijd en in de sfeer te komen van het Alkmaar van 450 jaar geleden? Er zijn in dit jubileumjaar voldoende mogelijkheden om je onder te dompelen in de geest van die tijd. Zoals bijvoorbeeld het activiteitenoverzicht op de website van Alkmaar Prachtstad

Stedelijk Museum Alkmaar heeft ook verschillende activiteiten in het kader van 450 jaar Alkmaar Ontzet. Zoals bijvoorbeeld ‘ Nieuwe vrijheidsbeelden’, een tentoonstelling van drie nieuwe kunstwerken rond het thema vrijheid, van Marinke van Zandwijk, Gabriel Lester en Sina Dyks, die gekozen zijn (uit een voorselectie) door bezoekers van Stedelijk Museum Alkmaar, en die ook in samenwerking met die bezoekers tot stand zullen komen.

Verder is de tentoonstelling van Fiona Tan, genaamd ‘Licht van de vrijheid’ te zien, over de totstandkoming van het grote raam voor de Grote Sint Laurenskerk en over de kunstenares die het kunstwerk ontworpen heeft.

Ook is Stedelijk Museum Alkmaar bezig met een Jongerentop waarbij jongeren met elkaar in gesprek gaan over wat vrijheid nu betekent voor hen. De uitkomsten worden vastgelegd en aangeboden aan burgemeester en wethouders van Alkmaar.

En je kunt natuurlijk altijd de vaste tentoonstelling over de victorie bekijken, bijvoorbeeld tijdens de museumnacht op 30 september, of (helemaal gratis) op 8 oktober.


Bron: Erfgoed Alkmaar

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

450 jaar Alkmaar ontzet: wat vinden we er nog van terug? 450 jaar Alkmaar ontzet: wat vinden we er nog van terug? 450 jaar Alkmaar ontzet: wat vinden we er nog van terug?
advertentie

Meer 'Kunst & Cultuur':

Expositie VRIJHEID

22 september 2023

23 sept t/m 19 nov bij de Kunstuitleen

Ook dit jaar viert Alkmaar weer de vrijheid die ze 450 jaar geleden verkreeg na jaren van Spaanse onderdrukking. Vrijheid lijkt in het Nederland van nu

Vredeswandeling ‘dit zijn de namen’

22 september 2023

Verhalenroute voor de vrede

Zaterdagmiddag 23-9-23 is er een vredeswandeling georganiseerd door het Interreligieus en Levensbeschouwelijk Platform.- ILPA. Dit jaar staat die in het

Appassionata geeft uniek concert!

15 september 2023

8 oktober, Ruïnekerk Bergen

Appassionata geeft, onder leiding van dirigent Karel Kok, op zondag 8 oktober een uniek concert voor koor, sopraan, piano en strijkorkest in de Ruïnekerk in

Museumnacht Alkmaar keert terug

15 september 2023

''Een bruisende nacht vol kunst, muziek en entertainment”

Na een eerste uitverkochte editie neemt Museumnacht Alkmaar op zaterdag 30 september de nacht weer over. Het evenement, dat plaatsvindt van 19:00 uur tot

Quatre-mains: vier handen op de piano

15 september 2023

Op 15 oktober is er een middag voor belangstellenden

In Alkmaar en omgeving wordt een groep opgericht om het quatre-mains-spel te beoefenen.  Bedoeling is om samen te spelen, mensen bij elkaar te brengen

Symfonieorkest zoekt violisten, cellisten en een hoornist

15 september 2023

Open repetitie op 25 september

Het Alkmaars Senioren Symfonie Orkest houdt een openbare repetitie op maandagmiddag 25 september van 13.30-15.45u zodat u geheel vrijblijvend kennis

Kunstweek bij Hortus

8 september 2023

9 t/m 17 september

In deze Kunstweek van 9 t/m 17 september ligt de focus op poëzie. Rob Komen en Theo Olthuis exposeren hun visuele poëzie, Pieter Rynja draagt op 10

Expositie Nina Warnink in het Kruithuisje

8 september 2023

De expositie is te zien van 1 t/m 30 september 2023

In september 2023 exposeert Nina Warnink in het Kruithuisje. Zij maakt in haar schilderwerk gebruik van diverse technieken: acrylverf, mixed media, grafische

Nieuw leven in de forten, de Stelling van Amsterdam van 1874 tot nu

8 september 2023

Lezing door Agnes de Boer bij Alkmaars Historisch Café

September is fortenmaand in ons land. En een kenner op dit gebied is Agnes de Boer. Zij vertelt tijdens deze lezing over het ontstaan en de geschiedenis van

Stedelijk Museum Alkmaar trekt recordaantal bezoekers met Van Gogh

8 september 2023

Meest succesvolle tentoonstelling ooit met meer dan 43.000 bezoekers

Stedelijk Museum Alkmaar heeft afgelopen weekend zijn meest succesvolle tentoonstelling ooit afgesloten met meer dan 43.000 bezoekers. Dit ongekend hoge

Met het Monumentenschuitje naar de mooiste monumenten in Graft en De Rijp

1 september 2023

Het Monumentenschuitje is een mooie authentieke vlet met plek voor 12 personen

Sinds deze zomer verbindt het Monumentenschuitje de mooiste monumenten (en de meest romantische trouwlocaties) en musea van Graft en De Rijp

Stadswandeling Alkmaar Ontzet

1 september 2023

Dé Kaaskoppenwandeling

Wist jij dat de term kaaskop is ontstaan tijdens het beleg 450 jaar geleden? Alkmaarders verdedigden zich vanaf de stadswallen met helmen op hun hoofd. Bij gebrek aan echte helmen

Open Monumenten Dag Erfgoedmarkt

1 september 2023

'Erfoedmarkt' is de nieuwe naam van de Historische Markt

De Grote Kerk in het centrum van Alkmaar is zaterdag 9 september met de Erfgoedmarkt weer het centrale punt voor Open Monumentendag 2023, met als thema

Programma Open Monumentendag

1 september 2023

Activiteiten voor jong en oud

Open Monumentendag in de gemeente Alkmaar heeft heeft dit jaar een speciaal tintje. Want ook in het Open Monumentendagweekend op 9 en 10 september, staat

Expositie van schilderijen van Martine Ansingh

25 augustus 2023

Woensdag 30 augustus t/m dinsdag 31 oktober 2023

Martine Ansingh, 1965, geboren en getogen in Bussum, woont en werkt nu al 20 jaar in Schoorl waar zij haar atelier heeft. Martine schildert veelal met

Alkmaars Historisch Café: Ontzetsuite voor een vrij Alkmaar

25 augustus 2023

Lezing door stadsbeiaardier Christiaan Winter 

Ter ere van 450 jaar Alkmaar Ontzet componeerde stadsbeiaardier Christiaan Winter een Ontzetsuite. Christiaan componeerde de suite in opdracht van

Help mee bij spektakelstuk in het Stadhuis van Alkmaar

25 augustus 2023

Unieke kans om audiovisueel spektakel te organiseren

Het monumentale Stadhuis van Alkmaar als werkplek, hoe mooi is dat? Het is nu tijdelijk mogelijk tijdens het evenement Met Eigen Ogen. Van 31 augustus t/m

Aquarellen bij Nancy

18 augustus 2023

Leer de basis van schilderen met waterverf

Zoek je nog een leuke cursus aquarellen? Op woensdag 6, 13, 20, 27 september en 4 oktober dan geef ik een korte cursus van 5 x aquarellen. Of op de vrijdag 8, 15, 22

Expositie: Gastvrijheid Verbeeld

11 augustus 2023

Vanaf 18 augustus bij Fotocafé Alkmaar

De liefde voor lekker eten en passie voor fotografie vormen de basis voor het fotoproject. De foto’s in de expositie laten zien hoe verspreid over Alkmaar gastvrijheid

Inschrijving Victoriewandeling gestart

11 augustus 2023

Een wandeling van 15,73 km langs de Spaanse Linies

Op zondag 15 oktober vindt er in het kader van Alkmaar Ontzet 450 jaar een bijzonder evenement plaats. Een wandeling van 15,73 km langs de Spaanse Linies. 1573 wandelaars kunnen

Laatste ‘Ontmoeting met Bella’ in Museum Jan Boon

4 augustus 2023

Feestelijke opening met livemuziek zondag 6 augustus

‘Ontmoeting met Bella’ is de titel van de expositie in Museum Jan Boon in De Rijp in de maand augustus 2023. Bella is de artiestennaam van kunstenares Elly Vlugter

Festival KUUB kijkt uit naar creatievelingen!

4 augustus 2023

Heb jij zin om met anderen aan de slag te gaan? Geef jezelf gratis op

KUUB kijkt uit naar kunstenaars, creatieve geesten, omdenkers, flierefluiters, creëerders, om samen Festival KUUB te gaan maken! Ben jij bezig met zingen, dansen

Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer spreekt in De Alkenaer!

28 juli 2023

In gesprek met het publiek over een van de vier thema’s van 450 jaar Ontzet

Ilja Leonard Pfeijffer behoeft weinig introductie. Een geliefde Nederlandse dichter, schrijver en classicus, oorspronkelijk uit Rijswijk, maar inmiddels vijftien jaar woonachtig

Alkmaar Ontzet 450 jaar

28 juli 2023

Een jaar vol activiteiten voor en door Alkmaar

Het jubileumjaar Alkmaar Ontzet 450 jaar wordt door bewoners van gemeente Alkmaar uitgebreid gevierd. Het jubeljaar begon al op 8 oktober 2022 en in de aanloop naar 8 oktober

Laat je inspireren door verhalen en ontdek wat er in Alkmaar leeft.

28 juli 2023

In gesprek over actuele maatschappelijke onderwerpen tijdens Jungle In The Bieb

Ben jij klaar om je te laten inspireren door nieuwe verhalen en samen te ontdekken wat er in Alkmaar leeft? Kom dan naar Jungle in the Bieb! Schuif aan en ga

Met buddyhond kan Raymond weer genieten van kunst

28 juli 2023

Samen genieten van Vermeer en Van Gogh

Samen met buddyhond Yankee kan Raymond weer genieten van Vermeer en Van Gogh Oud-politieagent en veteraan Raymond Keuning moest een

Collectief blauwdruk brengt ode aan 450 jaar Alkmaars Ontzet

21 juli 2023

Tragikomisch locatietheater over de strijd tegen de Spanjaarden

Vrij van Verzet: Tragikomisch locatietheater op een legendarische plek waar de strijd tegen de Spanjaarden gestreden werd. Na een aantal succesvolle

Uit de TOON! bij Artiance

21 juli 2023

Vier dagen hiphop, spoken word, skaten, beeldende kunst en graffiti.

In de eerste week van de zomervakantie organiseert Artiance i.s.m. Skatepark STRAAT! de zomervakantieweek. Je gaat vier dagen aan de gang met hiphop

Stedelijk Museum Alkmaar geeft met AlkmaarPas gratis toegang

21 juli 2023

Zoveel mogelijk mensen toegang geven tot kunst en cultuur

Aan de start van de zomervakantie lanceert Stedelijk Museum Alkmaar een speciale actie voor alle AlkmaarPashouders. Vanaf vrijdag 21 juli kan iedereen met

ZomerBieb De Mare! Kom deze zomervakantie naar de bibliotheek

21 juli 2023

Wekelijks leuke activiteiten

In de zomervakantie hoeven kinderen uit De Mare en omstreken zich zeker niet te vervelen. Elke week zijn er leuke activiteiten in de bibliotheek in De Mare.

Strandseizoen is begonnen in ijssalon de Mient!

14 juli 2023

Expositie Nancy Stikkelman te zien tot eind augustus

Van 1 juni tot en met eind augustus zijn de schilderijen van Nancy Stikkelman te bewonderen in IJssalon de Mient. De bekende Alkmaarse ijssalon opent graag

Museumnacht Alkmaar keert terug

14 juli 2023

“Een bruisende nacht vol kunst, muziek en entertainment”

Na een eerste uitverkochte editie neemt Museumnacht Alkmaar op zaterdag 30 september de nacht weer over. Het evenement, dat plaatsvindt van 19:00 uur tot 00:00 uur

Ben jij kunstenaar en exposeer je tijdens de Kunst10Daagse 2023?

14 juli 2023

Zorg er dan voor dat iedereen je kan vinden... Er komt een plattegrond met Highlights in de Flessenpost

Het lijkt allemaal nog ver weg, maar de redactie van de Flessenpost uit Bergen is al volop bezig met de voorbereiding van een supergave Kunst10Daagse special

Expositie ‘Ode aan Alkmaar’

14 juli 2023

15 juli t/m 17 september

Met honderd kunstwerken van honderd kunstenaars brengt Kunstuitleen Alkmaar deze zomer een Ode aan Alkmaar. Met een grote verscheidenheid aan

Inschrijven Flessenpost uit Alkmaar
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Alkmaar. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug