HomeAdverteerdersTip de redactieColofon Nieuwsbrief ontvangen
Inschrijven Flessenpost uit Alkmaar
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Alkmaar. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link

Deel

advertentie

450 jaar Alkmaar ontzet: wat vinden we er nog van terug?

Een interview met Christi Klinkert en Nancy de Jong

450 jaar Alkmaar ontzet: wat vinden we er nog van terug?

“Wat we denken dat we vieren is in de loop der jaren steeds veranderd”
Waarom is het belangrijk dat we weten wat er 450 jaar geleden in Alkmaar gebeurde? “Omdat het ontzet nog steeds elk jaar gevierd wordt,” zegt Christi Klinkert, conservator van Stedelijk Museum Alkmaar. “En wat we precies vieren, of wat we denken dat we vieren, is in de loop der jaren steeds veranderd. Zo was er een periode dat het vooral een protestants feestje was…” Samen met archeologen Peter Bitter en Nancy de Jong en monumentenadviseur Anne Pauptit van team Erfgoed filosofeert ze over 450 jaar Alkmaar Ontzet en wat we daar vandaag de dag nog van kunnen merken.

450 jaar Alkmaar Ontzet Geinterviewden (Anne Pauptit, Christi Klinkert, Nancy de Jong en Peter Bitter) voor schilderij. Foto: Rob VerhageStedelijk Museum Alkmaar heeft een vaste expositie over het beleg. Hier zie je de geinterviewden Anne Pauptit, Christi Klinkert, Nancy de Jong en Peter

Nancy: “Het ontzet was destijds natuurlijk wel een protestantse overwinning…”

Christi: “Ik vraag me wel eens af of katholieken daar nog een gevoel bij hebben. In de tijd van de verzuiling zeker wel, maar ook nu nog? Dat wordt trouwens onderzocht hè, door Bertus Bakker van Historische Vereniging Alkmaar. “

Nancy: “Ja, want het verhaal heeft ook een donker kantje. Door de keuze voor het protestantisme als officieel geloof, mochten de katholieken daarna niet meer openlijk hun geloof belijden. De nonnen moesten vluchten en hun gebouwen werden gesloopt.”

Christi: “De jaarlijkse viering in Alkmaar is een soort AZ – Real Madrid hè? We proberen het verhaal in het museum wel genuanceerd uit te leggen. Er is een vaste expositie over de Victorie. En op de dag dat Alkmaars Ontzet gevierd wordt is het museum altijd gratis geopend, mét extra activiteiten. Er zijn heel veel mensen die daarop afkomen omdat ze willen weten wat is er toen echt is gebeurd.”

Eerder dan Leiden
Nancy: “Nog een goede reden om meer te weten over toen: Iedereen kent het Leids Ontzet maar in Alkmaar waren we een jaar eerder.”

Christi: “Ja, en om die reden mag ik dit jaar in Leiden hun variant op de Ontzetrede houden. Dat is op de zondag voor 3 oktober, de dag van het Leids Ontzet.”

Anne: “Maar is Alkmaars Ontzet inmiddels niet een algemeen bevrijdingsfeest geworden?”

Nancy: “Het is hier tegenwoordig vooral een kinderfeest met een optocht en activiteiten van de scouting en ’s avonds gaan de volwassenen de kroeg in. Maar ik denk dat weinig mensen weten wat nou de essentie is van het ontzet.”

Christi: “Ik zie die jaarlijkse viering wel als haakje om te ontdekken hoe het nou zat met die Tachtigjarige Oorlog.”

Wat kunnen we er in Alkmaar nog van zien?
Anne: “Het bolwerk, het huis met de kogel…”

Nancy: “…die natuurlijk niet echt daar is ingeslagen…”

Anne: “…de gedenkstenen op de Paardenmarkt en Victorientje natuurlijk!”

Christi: “En de Grote Kerk die van dit alles getuige was. De Waag was destijds het Heilige Geest Gasthuis en is naar aanleiding van het beleg verbouwd tot waag. Maar ook in het Stadhuis heeft van alles plaatsgevonden. Denk aan al die vergaderingen over de vraag ‘Gaan we nou voor de geuzen of voor de Spanjaarden?’ De klokken van de Grote Kerk moeten vaak geluid zijn in die tijd, als er weer alarm geslagen moest worden.”

Nancy: “Bij de opgraving aan de Wageweg in 2006 hebben we letterlijk de kogelgaten en de kogels gevonden. Een fragment van zo’n kogel is nu in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. In de grote ladenkast in het Alkmaarse laadje.”

Christi: “En ook in Stedelijk Museum Alkmaar zijn kanonskogels en geschut uit die tijd te zien.”

Nancy: “Eigenlijk ligt die hele omgevallen muur nog altijd in de gracht, hè.”

Peter: “Er is na het beleg voorlangs, aan de buitenkant, een nieuwe muur neergezet. Dat stuk muur bij de Wageweg, daar staat op dat het uit de tijd van het beleg was, maar het was in feite een nieuw muurtje als reparatie na de Spaanse beschieting. En omdat er zoveel puin lag, werd hij aan de buitenkant langs de oude muur geplaatst. De echte muur ligt daar nog onder de vluchtheuvel. Toen dit stuk muur gevonden werd, is de weg daar aangepast. Maar eigenlijk had ik de originele muur ook nog wel zichtbaar willen maken.”

Dat is wel gebeurd met het massagraf op de Paardenmarkt…
Peter: “Ja, inderdaad. Daar zijn in 2010 de resten gevonden van negen burgers en van 22 jongemannen. Dat waren de geuzensoldaten die van buiten de stad kwamen. Ondanks hun jonge leeftijd hadden ze al versleten wervels, waarschijnlijk van het zware werk. Deze vondst komt aardig overeen met het dagboek van de Alkmaarse bestuurder Nanning van Foreest, waarin hij het verhaal vertelt over de grote bestorming en de man-tegen-man gevechten.”

Nancy: “En we hebben natuurlijk Brecht hè, in het Huis van Hilde in Castricum.”
(Brecht is de reconstructie van een vrouw die is omgekomen in 1573 tijdens het beleg. De reconstructie is gemaakt op basis van een skelet dat gevonden is op de Paardenmarkt. Brecht is onderdeel van de vaste expositie in Huis van Hilde, red.)

Peter: “Er doen natuurlijk wilde verhalen de ronde over vrouwen die met zwaarden liepen te zwaaien. De vraag is wat daarvan waar was, want probeer zo’n zwaard maar eens op te tillen… Toch hebben vrouwen toen zeker geholpen aan de frontlinie. Met het aanreiken van olie bijvoorbeeld…”

Nancy: “En pek gooien over de vijand…”

Peter: “Ja, en hoepels insmeren met pek, om ze vervolgens in brand te steken en om de hals van zo’n Spanjaard te gooien.”

Nancy: “Simone van der Vlugt beschrijft dat heel levendig in haar boek over deze periode, dat ook deze maand verschijnt. ‘Van Alkmaar de victorie’ klinkt natuurlijk mooi. Het was dan ook echt wel een overwinning dóór Alkmaarders. Dat ze toen met zijn allen die stad verdedigd hebben, is toch ook wel weer een mooi idee.”

Peter: “Ja, want op dat moment was het meer Holland tegen de Spanjaarden dan de protestanten tegen de katholieken.”

Oorlogsschade
Anne: “Er was trouwens weinig oorlogsschade, toch?”

Peter: “Nou, er zijn naderhand toch best veel vergoedingen uitgekeerd voor beschadigingen aan huizen. Voornamelijk aan de noordoostkant van de stad, bij de Friesepoort en de Rode toren.”

Nancy: “En vergeet ook niet de gebouwen buiten de stad die gesloopt zijn zodat Spanjaarden zich er niet in konden verschansen. De ruïnekerk in Bergen bijvoorbeeld, het leprozenhuis, Slot Egmond, of wat daar nog van over was, en de abdij. Er wordt altijd gezegd dat de resten van die gebouwen zijn gebruikt voor versteviging van de wallen…”

Christi: “Ja, klopt dat verhaal nou eigenlijk wel?”

Nancy: “In elk geval is het niet gebruikt in het opgaande werk, er zijn geen muren van gemaakt. Maar het kan best als puinlaag gebruikt zijn ter versteviging… Een jaar daarvoor, in 1572 is het Clarissenklooster aan de Wognumsebuurt al gesloopt. Toen zijn ook al die nonnen gevlucht.”

Christi: “Ja, dat was direct nadat Alkmaar de kant van Willem van Oranje had gekozen en het protestantisme de enige toegestane godsdienst werd in de stad. Maar in feite herinnert de hele structuur van de stad toch nog aan de periode van het beleg?”

Peter: “Ja, tweederde van de vesting is aangelegd vlak voor het beleg. Dat was nog helemaal niet klaar toen de Spanjaarden kwamen.”

Adriaen Anthonisz
Anne: “En die vestingbouwer, Adriaen Anthonisz, had zo’n succes dat-ie daar voor de rest van zijn leven werk aan overhield. Er staat natuurlijk niet voor niets een beeld van hem in Overstad.”
(Adriaen Anthonisz van Alcmaer was naast landmeter wiskundige en burgemeester van Alkmaar ook vestingbouwkundige, red.)

Peter: “In april 1572 waren ze nog aan het kijken hoe de bolwerken moesten worden aangepakt. Het eerste schetsontwerp van Cabeljau werd afgekeurd en vervolgens is dus Adriaen Anthoniszoon ingeschakeld. Toen ging het opeens ongelooflijk snel. Ik denk dat de Spanjaarden raar hebben opgekeken. Zijn concept was namelijk heel eenvoudig. De wallen werden niet bekleed met zware muren…”

Christi: “…maar met aarde, dat absorbeerde de kogels.”

Peter: “Dan moest je er alleen nog wel een onderstukje langs maken,”

Nancy: “Een soort pad, om te voorkomen dat het water de wallen zou afkalven. Waar we het nu over hebben, is in feite alles van het bolwerk waar je nu nog overheen kunt wandelen. Dat is allemaal vlak voor het beleg gedaan. Wat er bijzonder aan was, dat waren de bastions. Die stukjes wal die hier en daar uitsteken als een soort pijlpunt. Als je daarop stond kon je naar links en rechts langs de muur schieten. Dat is makkelijker en effectiever dan van bovenaf recht naar beneden.”

Peter: “Het was een techniek die in Italië was ontwikkeld, waarmee je de vijand van de zijkant kon beschieten. De puntige vorm van de bastions was zo uitgemeten dat je bij het beschieten van de gracht tussen twee bastions ook langs het volgende bastion vuurde zonder dat bastion te raken.”

Christi: “…en daarmee je collega in plaats van de vijand.” Peter: “Arme soldaten, waar ze alles steeds op uitprobeerden.”

Razendsnelle ontwikkeling
Anne: “Ook wel heerlijk om te bedenken hoe ze zich na de victorie nog een eeuw lang hebben gekoesterd in het succes. Al die tijd hebben ze de vesting dapper onderhouden. Alsof dat jaren later, met de toen razendsnelle ontwikkelingen van de militaire technieken nog steeds had gewerkt..”

Christi: “Nee, die ontwikkelingen stonden niet stil. De giettechnieken werden verbeterd, er kwamen sterkere kanonnen en kogels… En als het geschut sterker wordt, dan moeten de muren ook beter verstevigd worden.”

Jullie weten er veel van…
Christi: “Ja, ik ben zo pacifistisch als het maar kan, maar die oorlogstechnieken zijn heel interessant. Ik ben gepromoveerd op de prenten die destijds gemaakt zijn over de belegeringen in de Tachtigjarige Oorlog. Die zijn dus niet gemaakt in opdracht van de Staten Generaal. Het waren in feite nieuwsprenten die gemaakt werden door de nieuwsbrengers van die tijd. De Staten waren er ook lang niet altijd blij mee.

Maar om even terug te komen op het bouwen van die vesting. Dat is natuurlijk wel veel werk geweest. Daar zullen ze een hoop aannemers voor hebben ingeschakeld.”

Peter: “En ook de mensen uit de dorpen zijn opgeroepen om te helpen. Kijk maar eens naar de hoogte van de molen van Piet. De grond van de wallen en de bastions is allemaal door mensen uit de gracht geschept.”

Anne: “Daar zijn nog wel rekeningen van terug te vinden. Dan lees je bijvoorbeeld over het aantal zodenspitters dat aan het werk werd gezet. Het vraagt ook om technische kennis, want je moet er wel even over nadenken hoe je die plaggen dan opbrengt.”

Judith Flapper

Activiteiten jubileumjaar
Ook zin om terug te gaan in de tijd en in de sfeer te komen van het Alkmaar van 450 jaar geleden? Er zijn in dit jubileumjaar voldoende mogelijkheden om je onder te dompelen in de geest van die tijd. Zoals bijvoorbeeld het activiteitenoverzicht op de website van Alkmaar Prachtstad

Stedelijk Museum Alkmaar heeft ook verschillende activiteiten in het kader van 450 jaar Alkmaar Ontzet. Zoals bijvoorbeeld ‘ Nieuwe vrijheidsbeelden’, een tentoonstelling van drie nieuwe kunstwerken rond het thema vrijheid, van Marinke van Zandwijk, Gabriel Lester en Sina Dyks, die gekozen zijn (uit een voorselectie) door bezoekers van Stedelijk Museum Alkmaar, en die ook in samenwerking met die bezoekers tot stand zullen komen.

Verder is de tentoonstelling van Fiona Tan, genaamd ‘Licht van de vrijheid’ te zien, over de totstandkoming van het grote raam voor de Grote Sint Laurenskerk en over de kunstenares die het kunstwerk ontworpen heeft.

Ook is Stedelijk Museum Alkmaar bezig met een Jongerentop waarbij jongeren met elkaar in gesprek gaan over wat vrijheid nu betekent voor hen. De uitkomsten worden vastgelegd en aangeboden aan burgemeester en wethouders van Alkmaar.

En je kunt natuurlijk altijd de vaste tentoonstelling over de victorie bekijken, bijvoorbeeld tijdens de museumnacht op 30 september, of (helemaal gratis) op 8 oktober.


Bron: Erfgoed Alkmaar

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

450 jaar Alkmaar ontzet: wat vinden we er nog van terug? 450 jaar Alkmaar ontzet: wat vinden we er nog van terug? 450 jaar Alkmaar ontzet: wat vinden we er nog van terug?
advertentie

Meer 'Kunst & Cultuur':

Theatergroep Horizon presenteert: The Wiz

24 mei 2024

Een magische avond voor het hele gezin!

Theatergroep Horizon staat weer klaar om de magie van het theater naar Alkmaar te brengen! Met trots presenteren zij de nieuwste productie: The Wiz! De enthousiaste groep bestaat

Regionaal Archief viert verjaardag van Alkmaar

24 mei 2024

Gratis rondleidingen rondom 770 jaar stadsrecht

Op dinsdag 11 juni wordt de stad Alkmaar 770 jaar. Op die dag in 1254 kreeg Alkmaar stadsrechten: officieel het begin van Alkmaars bestaan als zelfstandige stad. Het Regionaal Archief

Alkmaars Straatorkest “Voor kinderen van morgen”

17 mei 2024

1 juni te zien in het Makershuis

Ruim 25 jaar geleden zong het ASO het lied “Na zoveel jaar”. Dat lied eindigde met de tekst “…voor kinderen van morgen veel te gauw...”.

Nieuwe expositie UITGELICHT in Kunstuitleen Alkmaar

17 mei 2024

Bekende namen, maar dan net even anders en groter dan in de kunstuitleen

In de collectie van Kunstuitleen Alkmaar zit werk van bijna 350 kunstenaars. In tentoonstelling UITGELICHT, die te zien is van 17 mei t/m 30 juni 2024, worden

Oberon speelt de musical Pippin

17 mei 2024

Pippin is een herkenbaar coming of age verhaal

Voor het 55e jubileum jaar van Oberon Theaterproducties halen de spelers van de Encore groep (17-23 jaar) alles uit de kast om een adembenemende voorstelling te brengen

Gratis straattheater in de stad tijdens Karavaan Festival

17 mei 2024

Tussen 17 en 26 mei brengt Karavaan ook feest in de binnenstad

Een marcherend gezelschap op stelten, een straatdisco en een date onder een gigantische jurk. Tussen 17 en 26 mei brengt Karavaan ook feest in de binnenstad van Alkmaar tijdens Karavaan Festival. Karavaan brengt naast Karavaan Festival en het festivalhart in het

Saxofoonworkshop voor Absolute Beginners

10 mei 2024

Altijd al eens saxofoon hebben willen spelen? Grijp nu je kans!

Op dinsdag 21 mei a.s. geeft saxofonist Victor Posch een SAXOFOONWORKSHOP VOOR ‘ABSOLUTE BEGINNERS’ in Wijkcentrum Overdie in Alkmaar onder het motto: ‘Speel in 90 minuten een samba op saxofoon’. De workshop is bedoeld voor mensen, die graag eens willen ervaren

Nancy Stikkelman exposeert in de route van Oudorp

10 mei 2024

Expositie en minicursus quarellen

Komend weekend 11 en 12 mei exposeert Nancy tijdens de Kunstroute van Oudorp. Het begint beide dagen om 12.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Nancy schildert veel met acrylverf op doek. Ze houdt veel van bloemen dat zie je terug in de schilderijen. Tijdens

Hollywood in De Alkenaer

10 mei 2024

Eric Koch kijkt op geestige wijze terug op zijn avonturen in de filmjournalistiek

Cultuurpodium de Alkenaer presenteert op vrijdag 31 mei de première van de kleurrijke voorstelling 'Retourtje Hollywood' waarin de bekroonde journalist Eric Koch op geestige wijze terugkijkt op zijn avonturen in de filmjournalistiek. Ruim dertig jaar lang reisde

Cultureel Festival “Op de Planken”

10 mei 2024

Feestelijke en artistieke optredens bij Museum BroekerVeiling

Museum BroekerVeiling viert het 50-jarig jubileum met een lokaal cultureel festival genaamd "Op de Planken". Het evenement vindt plaats op 8 en 9 juni 2024, waarbij het museum zijn deuren opent voor een weekend vol feestelijke en artistieke optredens

Expositie Cheese and More

3 mei 2024

4 t/m 26 mei, Museum Jan Boon

In Museum Jan Boon in De Rijp staat onder de noemer ‘Cheese and More’ in de maand mei de Alkmaarse kaasmarkt centraal. Er zijn schilderijen en keramiek van Ingrid

Kunst en Cultuurweekend

3 mei 2024

10 t/m 12 mei, Oudorp

Een gevarieerde groep van ca. 70 beeldend kunstenaars vormt de kunstroute langs eigen adressen en de groepslocatie(s). De (semi) professionele en amateur beeldend kunstenaars

Voormalige Flandriawinkel heeft historische pui terug

26 april 2024

24-jarige achterkleinzoon besloot het pand in de familie te houden

Wie wel eens in de Langestraat in Alkmaar winkelt, heeft het vast al gezien. Het pand op nummer 17 heeft de historische winkelpui terug. En dat dankzij Grand Vlaanderen, de 24-jarige

Opdat wij nooit zullen vergeten

26 april 2024

4/5 mei programma in De Alkenaer

In lange tijd zijn de spanningen in de wereld niet zo hoog opgelopen als op dit moment. En niet alleen tussen Rusland en het Westen, Israël en overige landen in het Midden-Oosten of in de

De Wonderbaarlijke Reis van Fi

19 april 2024

22 april, De Groene Zwaan

De Wonderbaarlijke Reis van Fi biedt een komisch en diepgaand onderzoek naar het gevoel van vastzitten, overgave en de zoektocht naar zelfheruitvinding. Deze voorstelling is

Unieke dansvoorstelling tussen de beelden van Nic Jonk

19 april 2024

Art meets art tijdens Karavaan Festival

Art meets art in de bekende beeldentuin van Nic Jonk. Van 18 t/m 26 mei kun hier genieten van een poëtisch en acrobatisch dansduet, dat tussen de kolossale sculpturen plaatsvindt

Barrelhouse-gitarist Johnny LaPorte ‘speelt’ dubbelrol in De Alkenaer

12 april 2024

Zwijgen is zilver, spreken is goud

Menigeen kent hem als de leadgitarist van Barrelhouse, de (in ieder geval in Nederland) wereldberoemde Haarlemse bluesband, die dit jaar zijn 50e verjaardag viert

Museumnacht Alkmaar keert terug!

12 april 2024

Voor de derde keer op rij openen zes locaties hun deuren

Markeer 28 september in je agenda, want dan dans je opnieuw de nacht in met Museumnacht Alkmaar! Voor de derde keer op rij openen zes locaties om 19:00 uur hun deuren

Vertelling ‘Uit Pyongyang komt een brief’

5 april 2024

Michael Krieger ging terug naar de tijd die hij zelf in Noord-Korea doorbracht

Alkmaarder en schrijver Michael Krieger vertelt op zaterdag 20 april in de bibliotheek in De Mare over zijn boek over Noord-Korea, 'Uit Pyongyang komt een brief'. Hoe vaak lees je

Loeiende start van de kaartverkoop voor Karavaan Festival 2024

5 april 2024

Van 17 mei tot en met 26 mei brengt Karavaan Festival ruim 200 voorstellingen

Op het erf van 't Koehotel trapte Karavaan gisteren samen met 400 gasten officieel af met de start kaartverkoop voor het festival. Dit gebeurde tijdens Goesting, de middag

Rijper Portretten in Museum Jan Boon

5 april 2024

6 t/m 28 april te zien

Wethouder Arie Epskamp opent zaterdag 6 april de tentoonstelling Rijper Portretten in Museum Jan Boon. De bijeenkomst start om 15.00 uur met een optreden van een van de

Theatervoorstelling over JOB in de oudkatholieke kerk

5 april 2024

In het kader van het 75-jarig bestaan van de parochie

Job: Dé naam voor een mens die tegenslag ontmoet. Hij verliest alles wat hij bezit, zijn vee en zijn huis, zijn gezondheid, zijn kinderen zelfs. Voor velen is Job het toonbeeld van een

Middag over Tweede Wereldoorlog bij Regionaal Archief

29 maart 2024

Deskundigen beantwoorden vragen over de oorlogsjaren

Zaterdagmiddag 20 april staat het Regionaal Archief in Alkmaar in het teken van de Tweede Wereldoorlog. Die middag is er in de studiezaal van het archief materiaal uit de

Opdat wij nooit zullen vergeten

29 maart 2024

Indrukwekkend drieluik in De Alkenaer

Onder deze noemer heeft De Alkenaer in de aanloop naar 4 en 5 mei een indrukwekkend drieluik in huis. Op zondag 28 april is de Alkmaarse schrijver/dichter en beeldend

Binnenkort te zien: I Wan’na Be Like You

29 maart 2024

Nieuwe tentoonstellingsreeks: Hallelujah! Actuele Altaarstukken.

Dit voorjaar organiseert Grote Kerk Alkmaar de eerste editie van een nieuwe tentoonstellingsreeks: Hallelujah! Actuele Altaarstukken. Op het hoogkoor van de kerk is het werk

Open Podium in Park De Oude Kwekerij van start

22 maart 2024

Op zondag 14 april gaat het tiende seizoen van start

Op zondag 14 april gaat het tiende seizoen van het Open Podium in Park De Oude Kwekerij van start in het amfitheater aan de Jan van Scorelkade 6. Het zangduo Jordana en Walter

Duinstreek Kamermuziek Festival

22 maart 2024

Prachtige muziek in monumentale erfgoedlocaties in de Duinstreek

Vier dagen met prachtige muziek in monumentale erfgoedlocaties in de Duinstreek. Geprogrammeerd door de Bergense celliste Quirine Viersen. Met persoonlijkheden

Louis Couperus leeft, en hoe!

22 maart 2024

Eerbetoon aan Louis Couperus in het kader van boekenweek

Louis Couperus stierf ruim 100 jaar geleden (1923) en is nog steeds een van de grootste schrijvers uit de Nederlandse literatuur. De meesten kennen wel zijn romans 'Stille kracht' en

Een festival bouwen doe je samen!

22 maart 2024

Vrijwilligers gezocht voor culturele,-en maatschappelijke projecten

Even totaal iets anders doen dan normaal? Nieuwe mensen leren kennen? Werkervaring opdoen? Genieten van kunst  & cultuur? Ben jij die enthousiaste barkeeper, actieve artiestenbegeleider

Uitverkocht festival Springtijd brengt jonge theatermakers samen

15 maart 2024

Tweede editie van Springtijd een succes

Van 7 t/m 9 maart was Theater de Drukkerij de bruisende festivallocatie van de succesvolle, tweede editie van Springtijd. Springtijd is een festival van Karavaan met avontuurlijk

Lezing ‘Voor als de bom valt…’

15 maart 2024

Bunkers uit de Koude Oorlog in en rond Alkmaar

De Koude Oorlog was de periode van gewapende vrede na de Tweede Wereldoorlog, tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie en hun bondgenoten. Op 28 maart vertelt

Karavaan brengt twee premières van aanstormend talent tijdens festival Springtijd

8 maart 2024

Springtijd is van 7 t/m 9 maart in Theater de Drukkerij

Van het leven op een cruiseschip tot een feministisch popconcert. Springtijd, een festival van en voor jonge theatermakers, strijkt van 7 t/m 9 maart neer in Theater de Drukkerij

Het kleine meisje van meneer Linh

8 maart 2024

Theatervoorstelling naar Philippe Claudel

Uit een ver Aziatisch land vlucht meneer Linh met zijn pasgeboren kleindochter. Al zijn krachten geeft de oude man aan de zorg voor zijn kleine meisje. Misschien is zij de

The Fun Part of Art

1 maart 2024

Lezing ‘Ter Lering en Vermaak’ over symboliek in de 17e-eeuwse kunst

Een vermakelijke les, gegeven door de Alkmaarse kunstliefhebber Bas Zevenbergen, waarbij je met nieuwe ogen leert kijken naar aloude meesterwerken uit de 17e eeuw. En waardoor

Inschrijven Flessenpost uit Alkmaar
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Alkmaar. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug