Dilemma

Column: ikWik

Dilemma

Het heeft wat weg gehad van paniekvoetbal, hoewel dat in de huidige tijd een nieuwe standaard aan het worden is. Het gegeven dat je achteraf een koe in de kont kijkt welke met een opgeblazen buik van zijn gassen wordt verlost, terwijl de dierenarts met een dikke sigaar in zijn mondhoek de stal in de fik laat  vliegen, ook daar kan sprake van zijn. Want waar in eerste instantie de berichten niet direct voor een zorg droegen, toen de pandemie wereldwijd om zich heen greep, was de ramp niet te overzien. En wanneer achteraf de balans wordt opgemaakt, ook dan komen de toenmalige bewindslieden Mark en Hugo er niet makkelijk van af. Er zou in zekere zin sprake zijn geweest van een tunnelvisie, waarbij de IC’s volliepen met mensen die het niet hebben gehaald. En waar het verplegend personeel dat in de frontlinie stond, met een applausje werden beloond

Een bevolking van 17 miljoen mensen met ook nog eens 17 miljoen meningen in het gareel proberen te houden, impliceert dat er zodanige maatregelen dienen te worden getroffen, dat allen raakt. De anderhalve meter regel. Het gebruik van mondkapjes, een beperkt aantal bezoekers in de supermarkt, de horeca op slot en een volgende ‘lockdown’ werd op de dinsdag aan gekondigd. Er waren veel winkels gesloten er werd met  miljarden gestrooid, vaccins ontwikkeld en de nodige tenten gehuurd om de spuiten in de bovenarmen te kunnen steken. Er werd vooral thuis gewerkt, de wegen waren voor een deel verlaten en ook het RIVM kwam met de nodige negatieve berichten. Rutte nam het woord en schoof zijn pleidooi al snel in de schoenen van Hugo. Welke een bijzonder karakter vertoonden.

Het waren vooral de wetenschappers die aan het woord kwamen. Er werd voor een deel blind gevaren op hun bevindingen. En ieder land had zijn eigen gelijk, als het ging om het bestrijden. Maar momenteel zijn de gevolgen nog niet te overzien. Wat te denken van mensen met Long Covid klachten. Zij voelen zich in zekere zin in de steek gelaten. Hebben aan gezondheid ingeboet, om maar te zwijgen over hun huidige inkomen. In bepaalde mate worden zij gediskwalificeerd. Eigenlijk gewoon in de steek gelaten. Ben benieuwd welke politieke partij zich over hun lot gaat bekommeren,

Nederland moest veel improviseren. Er zijn nu drie deelrapporten. In het tweede deel kwam naar voren dat de mondkapjes plicht, scholensluiting en avondklok niet of nauwelijks werden gemonitord. Daarmee liet het kabinet een kans liggen  om een bewuste afweging te maken. Naast het feit dat de RIVM de ‘omvang en complexiteit van het vaccinatieprogramma onderschat.’ Hugo opperde de slogan  ‘Dansen met Janssen’ maar ook die dans had veel weg van een  ‘Danse Macrabre’  Dansen met de dood voor ogen, was een weg die velen moesten inslaan.

ikWik