Lezers met een mening…

Lezers met een mening…

Heb jij ook ergens een mening over? Laat het ons weten via: [email protected].


Kleine moeite met grote invloed: Zienswijze evenementen Geestmerambacht

‘Het was 00.00 uur, eindelijk was de diepe dreun die vanaf het middag uur hoor- en voelbaar was, over. Om 01.00 uur schrik ik wakker, vertrekkende bezoekers toeteren nog even naar elkaar’. Deze ervaring is geen uitzondering voor omwonenden van het evenementen terrein Geestmerambacht. Net als kotstende bezoekers, het vele afval en verkeersgevaarlijke situaties. Zo’n 10 dagen per jaar is er een festival waar ruim 100.000 bezoekers genieten van hun evenement. Het wordt ze van harte gegund. De beat en dronken bezoekers nemen omwonenden die dagen voor lief. Niet leuk, maar ergens moet een festivalterrein zijn. Vooraf is een festival bekend, en sommige bewoners gaan dan een weekend weg. Echter, het festival terrein wil uitbreiden. Ondanks onderzoeken (waarbij een beperkt aantal omwonenden zijn uitgenodigd)van de gemeente worden de bezwaren en aanbevelingen van omwonenden niet meegenomen in de locatieprofiel die nu ter tafel
ligt.

De gemeente wil van 10 naar 30 dagen festival en van 100.000 naar 500.000 bezoekers. Het is in tegenspraak met wat de wethouder cultuur John Does benadrukt: “”Evenementen en activiteiten zijn belangrijk, want ze dragen bij aan de leefbaarheid, de dynamiek en de identiteit van wijken en dorpen. De gemeente moedigt inwoners en organisatoren aan activiteiten en evenementen te blijven organiseren, want het zorgt voor verbinding en brengt mensen met elkaar in contact.”. Bij het
evenementen terrein Geestmerambacht is daar totaal geen sprake van. Wat men vergeet is dat per evenement 2 weken op- en afbouw, dwz 30 ipv 10 weken zoals nu. Daarnaast, het zijn grote (inter)nationale evenementen en er is geen verbinding is met omwonenden of ondernemers in het gebied.

Door omwonenden Edo Doeve, Heleen Wouters en Reinder Kooistra is een zienswijze ingediend waarin een tegenvoorstel is voor de gemeente. Een zienswijze die zelfs verder gaat dan het huidige officiële beleid. De zienswijze is te lezen via http://tinyurl.com/4tmxu3kx

Iniatiefnemers stellen vast: “In de nieuwe situatie is er sprake van een onacceptabele verruiming van de evenementen, zowel qua aantal bezoekers als aantal dagen/weekenden en de opgerekte periode van versterkte muziek en geluid. Dit staat haaks op de visie van leefbaarheid. Dit staat ook haaks op de visie van het ontlasten van de druk op de Schoorlse duinen waar het recreatieschap Geestmerambacht ook voor bedoeld is. Het is schadelijk en stressvol voor de omwonenden in een wijde omtrek, het schaadt onnodig de rust in en rond het recreatiegebied waar meer dan 200 vogelsoorten leven. In getallen: i.p.v. 13 evenementsdagen worden 30 dagen als maximum aangegeven, i.p.v. om 24 uur stilte mag 10 dagen lang tot 3 uur max. 65dB geluid geproduceerd worden, i.p.v. 100.000 bezoekers per jaar mogen er 500.000 bezoekers per jaar komen, i.p.v. 10 weken gaat het naar 30 weken op- en afbouw per jaar.

We roepen Burgemeester en Wethouders dan ook op hun verantwoordelijkheid te nemen en de grenzen NIET te verleggen. In de breed gedragen zienswijze, inmiddels ruim 400x getekend, lichten wij toe wat haalbaar is voor een leefbare omgeving van het Evenemententerrein en het Geestmerambacht. Onder het motto: Leven en laten leven!”

We vragen u om de zienswijze te lezen en te ondertekenen als u achter het voorstel van de initiatiefnemers staat. Hoe meer mensen deze zienswijze ondertekenen, hoe meer we samen de politiek laten zien dat we meedenken met de ontwikkeling van het evenementen terrein en het recreatiegebied. We kunnen dan niet genegeerd worden.


Kijk! Dat bedoel ik nou! Kijk eens naar je spiegelbeeld en stel je dan een ander voor. Narcissus had genoeg aan zichzelf en jezelf in de kijker te zetten, daar heeft niet iedereen behoefte aan. Vandaar dat ik niet te vinden ben op Faceboek, dat ik geen idee heb omtrent Instagram laat staan op al die andere sociale media. Ik houd het simpelweg nog steeds bij mijn Nokia!

En ook ik heb die behoefte om van mij te laten  zien. Horen wordt wat moeilijker en ondanks de vele aanbiedingen laat ik bepaalde zaken aan mij voorbij gaan. Maar dat neemt niet weg dat ik in zekere zin ook wat ‘aandachtsgeil’ aan het worden ben. Ook ik schrijf columns en sta dan versteld van de teksten die ik geschreven heb, gelijk ook Cindy in haar column naar voren brengt. En naar aanleiding van die columns heb ik een boek het levenslicht laten zien. De titel? VOOR HET SLAPEN GAAN.

Stukjes die ik geschreven heb en in verschillende Flessenposten terecht zijn gekomen. En waar ik zelf enigszins trots op ben. Want wie maakt publiekelijk wat ooit digitaal is verschenen. Het probleem is echter dat ik nu nog het publiek moet gaan bereiken, dat bereid is om een boekje te gaan kopen. De prijs kan een belemmering zijn. Voor 12,50 euro exclusief verzendkosten kan mogelijk een lezer gaan interesseren. Maar wie helpt mij van die investering af? Cindy misschien?

ikWik


Sorry hoor, maar nu staat heel Alkmaar weer achter Marco Borsato? Ja oké, hij is niet schuldig bevonden, maar dat is niet hetzelfde als onschuldig?! Aan de billen van een 13-jarige zitten is níet normaal. Geloof je de slachtoffers niet? Gefeliciteerd, je maakt een kind van 13 uit voor leugenaar. Ze zal wel geld willen zeker. Waarvoor, een avondje bios met vriendinnen?! Ach meneer is alles kwijt. Nah, valt mee hoor. Als de mensen anno 2023 alweer achter je staan zie ik kans voor een terugkeer naar faam en fortuin. BN’ers zijn immers al zo’n zielige groep mensen, laten we een ANBI status goed doel beginnen voor slachtoffers van de me-too beweging. Ik doneer alvast. #wezijnjenietvergetenmarco!


Het gaat niet goed met de doorstroming van huurwoningen en ik verbaas me al jaren over het beleid. Laatst weer een gesprek erover….met mensen die in een andere wijk wonen dan ik. Daar zijn veel eengezins huurwoningen bewoond door 1 of hooguit 2 (senioren) bewoners. En zo ken ik nog wel meer wijken in Alkmaar! Ze willen best kleiner gaan wonen, een lekker modern appartement bijvoorbeeld, maar 3 keer raden…….ze wonen al zo lang in hun huis en betalen een (belachelijke) lage huur. Als ze gaan verhuizen wordt dat een heel ander verhaal (gaan ze ongeveer het dubbele betalen). En daarom blijven ze lekker zitten, dat snap ik heel goed! Maar ehmmmm……er is woningnood, veel gezinnen of beginnende gezinnen zijn op zoek naar een gezinswoning en dat lukt zo dus niet. De overheid wil graag doorstroming voor zover ik heb begrepen. Kan iemand mij vertellen waarom dan deze idiote gang van zaken en bij wie ik me kan vervoegen om mijn simpele oplossing voor te leggen?

Petra ten Herkel


Het moet mij van het hart, maar er zijn van die berichten in de krant die mij met een gevoel van plaatsvervangende schaamte overvallen. Wat bijvoorbeeld te denken van een Gemeente Bergen, die ruim 1 miljoen weet over te houden van het afgelopen jaar. Maar wel aangeeft dat er minder is uitgegeven aan de jeugdzorg, aan wachtgelden en aan pensioenen. Geen woord over de bestrijding van het armoedebeleid, maar dat de inkomsten door het warme weer fors zijn gestegen, daar wordt zijdelings melding van gemaakt. Of dat politici hun mening naar voren weten te brengen.

Maar neemt de lezer van de Flessenpost Alkmaar daar nota van? Geen enkel idee, laat staan dat de verschillende columns mogelijk andere lezers op een idee dan wel een gedachte kunnen gaan brengen. En het zou van een persoonlijke invloed kunnen zijn om de interactie tussen de brengers en de lezers een ander platform te kunnen gaan bieden. Niet alleen interactie maar bijvoorbeeld ook om de lezer meer bij het geheel te gaan betrekken. Een vorm van saamhorigheid die al jarenlang wat ondermaats is gaan worden. En dat dit wat meer werk gaat vergen, voorspelbaar.

Dat neemt niet weg dat er een discussie kan gaan ontstaan welke mogelijk tot een platform kan gaan leiden wat ook anderen weer weet te beroeren. Dan wordt samen zijn mogelijk weer een samenzijn.

wik