RIANN

Pompon

RIANN

Pompon

mét al mijn pomponnetjes

sta ik langs de kust
maar daarbij moet ‘k u zeggen

niet geheel gerust

want nu ‘k in de kijker sta

en ál mijn pomponnen toon
lijk ik zonder erg te hebben
meer dan ‘k dacht op een icoon

 

 

RIANN