RIANN

Op de foto

RIANN

Op de foto

 

de verpleegsters van de polikliniek
gaan gezamenlijk op de kiek
voor het maandblad der doctoren
en hen zo meer aan te sporen
om te zien naar ‘t lief en leed
daar ‘t voor hen slechts ‘zuster’ heet

want dit beroep, zo moet u weten
wordt maar al te snel versleten
als een taakje voor erbij
doch dat is het generlei
‘t is zwaar en men mag luid en vaak
hen zeer bedanken voor dez’ taak

 

RIANN