RIANN

Na het zwemmen

RIANN

Na het zwemmen

elke dag zo rond het eten
als het rustig is op ’t strand

zet ik met een schoon geweten
beide benen weer op ’t zand

want voor de weldaad van de leden

zwem ik daag’lijks een half uur
bovendien hou ‘k zo de weelde

van mijn lenige figuur

 

 

riann